Spring naar hoofdinhoud

Technische ontwikkeling bij Böcker

Sinds ruim een halve eeuw staat Böcker garant voor de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaards in de hijstechniek. Het is niet in de laatste plaats te danken aan de voortdurende doorontwikkeling van onze producten dat onze klanten blijvend tevreden zijn. Wij zien het als ons doel om niet alleen te voldoen aan de behoeften van hen die dagelijks met onze machines werken, maar deze zelfs te overtreffen. Daarom werken in onze technische ontwikkeling meer dan 30 medewerkers met grote betrokkenheid door steeds nieuwe wegen in te slaan en innovatieve oplossingen voor onze klanten te vinden.

Innovatie schrijven wij met hoofdletters

Om onze kranen en liften nog veiliger en efficiënter te maken en wat betreft gebruiksvriendelijkheid permanente nieuwe normen vast te stellen, houden wij niet alleen oog voor de eisen van onze klanten, maar ook voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technische verworvenheden. Hoe bouwen wij onze machines nog lichter en flexibeler? Hoe kunnen wij de bedieningsinterfaces nog gebruiksvriendelijker vormgeven? Welke vernieuwingen en modificaties maken de werksituatie van onze klanten nog comfortabeler en effectiever? Dag in dag uit stellen onze medewerkers in de technische ontwikkeling zich talrijke vragen en ontwikkelen ze in het team creatieve ideeën en oplossingen. Overeenkomstig onze bedrijfsfilosofie staat de mens voor ons daarbij steeds centraal – zowel de klant als de medewerker. Teambuilding activiteiten en teamboard meetings zorgen voor een onbureaucratische uitwisseling, een snelle informatiestroom en transparantie. Wij geven elke afzonderlijke medewerker de mogelijkheid om zijn gedachten en ideeën in te brengen in het innovatieproces.