Digitaal verbonden kraantechniek - Het slimme klantenportaal BöckerConnect

Het nieuwe, slimme klantenportaal BöckerConnect van Böcker Maschinenwerke GmbH laat niets te wensen over! Het informeert kraanbezitters online en in realtime over hun machinepark en stelt alle relevante gegevens van de verbonden kranen ter beschikking. Na persoonlijk in te loggen krijgt de gebruiker een overzicht van de actuele status en de locatie van zijn kranen. In een gedetailleerde weergave zijn bovendien de stam- en prestatiegegevens van elke kraan te zien. Om het gebruik van de machine uitgebreid te bekijken en te evalueren kunnen er statistieken over het gebruik geraadpleegd worden.

Naast de visualisering en evaluatie van de machinegegevens informeert het portaal de gebruiker over komende controles en gebeurtenissen. Ook technische documenten, zoals gegevensbladen, gebruiksaanwijzingen of onderhoudsplannen en de contactgegevens van de directe contactpersoon zijn centraal opgeslagen. Op het nieuwe online platform kan de gebruiker bovendien te allen tijde de actuele positie van zijn kranen zien en krijgt zo een configureerbare diefstalmelding via e-mail, zodra ze een vooraf gedefinieerde straal bereik. Daarnaast is het dankzij de plaatsbepaling via GPS mogelijk om de route van de machine te volgen.

Om gegevens te verzamelen bevindt zich in de verbonden kranen een geïntegreerde module voor onderhoud op afstand. Door deze module wordt de informatie via het mobiel netwerk doorgestuurt naar een centrale cloud waartoe de gebruiker op geïndividualiseerde wijze toegang heeft via het klantenportaal. De continue doorgestuurde diagnosegegevens en sensorwaarden evenals de in het portaal opgeslagen servicehistoriek maken een gedifferentieerd onderhoud op afstand en onderbouwde technische ondersteuning door de klantendienst van Böcker mogelijk.

 

Beelden als download

Na persoonlijk in te loggen krijgt de gebruiker een overzicht van de status, positie en prestatiegegevens van zijn kranen.

Op BöckerConnect kunnen kraaneigenaars te allen tijde de locatie van hun machines zien en als bescherming tegen diefstal een toegestane bewegingszone bepalen.